دیجی مالیات یعنی برنامه ریزی جامع ذهنی نوین برای ایجاد فرهنگ مدرن مالیاتی در جامعه مالی و مالیاتی کشور با بهره گیری از تکنولوژی های هوشمند آموزشی و بهره گیری از نرم افزارهای حرفه ای با پدید آوردن هوش مصنوعی در جهت خدمت به عام مردم .

حیات و ممات هر جامعه ای به اقتصاد آن بستگی دارد و زمانی که حیات اقتصادی آن پویا باشد، آن جامعه در همه ابعاد شاخص های رفاه اجتماعی موفق خواهد شد. هر اقتصادی ابزار کنترلی دقیقی را نیاز دارد که بتواند میزان پیشرفت آن را صحیح اندازه گیری نماید و آن ابزار همان مالیات است که افراد جامعه با مشارکت در آن، در مسیر پیشرفت جامعه گام برمیدارند و مشارکت جامعه جز با فرهنگ سازی اجتماعی میسر نخواهد شد .

هدف دیجی مالیات، داشتن جامعه ای با فرهنگ مدرن مالیاتی با بالاترین سطح رفاه اجتماعی است.

سامانه نرم افزاری واطلاع رسانی دیجی مالیات سعی برآن دارد تا با کمک جامعه مشاوران مالیاتی و سایر انجمن های مالی ، حسابرسی ، مدیریتی فعالیت‌های مالیاتی خود را به صورت آموزش دیجیتالی و مبتنی بر استفاده از فناوری‌های الکترونیکی پایه‌ریزی نماید.

این نوع آموزش تحت عنوان آموزش اینترنتی، آموزش تحت وب و آموزش نوین نیز نامیده می‌شود. در این شکل جدید از آموزش زیر‌ساخت‌های دیجیتالی، بسترهای لازم برای همکاری، ارتباط، جست‌وجوی اطلاعات و فعالیت‌های افراد و سازمان‌امور مالیاتی را فراهم می‌کند.

تلاش دیجی مالیات و انجمن های همکار برای ارائه خدمات بهتر می‌تواند در ارتقا فرهنگ مالیاتی مودیان و عدم فرار مالیاتی موثر باشد با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات ، مودیان مالیاتی می توانند فعالیتهای آموزشی مالیاتی خود را در هر ساعت از شبانه روز و از هر نقطه ای انجام دهند.

دیجی مالیات توسط متخصصین دکتری حسابداری و نرم افزارهای رایانه ای تهیه گردیده و کلیه منابع محتوایی قوانین و مقررات آن از مجلس شورای اسلامی و سایت سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و تامین شده است.